FluiLub 轻轨应用

英文版下载

FluiLub 重轨应用

英文版下载

轮缘法兰润滑和轨道头维护系统

轨道车辆,车轮和钢轨磨损会产生噪音。

FluiLub系统中应用的化学媒介是有效的应对方案。

BEKA FluiLub

应用领域:

所有的轨道车辆,长距或短距拖带,如地面电车,轻轨,火车和起重机械。